امام جمعه شهرستان لردگان:

سنت انفاق و نيکوکاري در جامعه ترويج شود امام جمعه لردگان با اشاره به هفته احسان و نيکوکاري گفت: زندگي انسان وقتي لذتبخش است که روابط انساني براساس نيکوکاري و عاطفه باشد .

امام جمعه شهرستان لردگان:

سنت انفاق و نيکوکاري در جامعه ترويج شود امام جمعه لردگان با اشاره به هفته احسان و نيکوکاري گفت: زندگي انسان وقتي لذتبخش است که روابط انساني براساس نيکوکاري و عاطفه باشد .

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لردگان:

با متخلفان عرصه انتخابات برخورد قانوني مي شود/ تشکيل 116 فقره پرونده تخلف انتخاباتي در لردگان سعيد جريده اصل گفت: همه نامزدهاي شوراي هاي شهر و روستا و هوادارانشان و از جمله طرفداران نامزدهاي رياست جمهوري بايد توجه داشته باشند که هيچ دليلي براي قانون گريزي و قانون شکني وجود ندارد.
اخبار شهرستان و استان
سیاسی
گوناگونجهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس